مقاله‌ها
فراتر رفتن از یالوم (بخش 10) – گروه‌درمانی لکانی: آخرین رقص با تمایل، زبان و ژوئی‌سانس
فراتر رفتن از یالوم (بخش 9) – تاویستاک: تأمل دربارۀ نقش‌های اتخاذ‌شده و اعطاشده توسط گروه
فراتر رفتن از یالوم (بخش 8) – درمان تحلیلی مدرن: بار دیگر، همراه با احساسات
فراتر رفتن از یالوم (بخش 7) – تحلیل رفتار متقابل و درمان تصمیم‌گیری مجدد: پذیرش کودک درون
فراتر رفتن از یالوم (بخش 6) – سایکودراما: صحبتِ کمتر، عملِ بیشتر
فراتر رفتن از یالوم (بخش 5) – گروه‌درمانی یونگی: توانمند شدن برای پذیرش داستان‌ها و ناخودآگاه خودمان

مقالۀ منتخب:

روان‌شناسی اجتماعی و جایگاه گروه‌درمانی
شاید مفید باشد ابتدا بدانیم منظور از واژه‌ی «گروه» در اصطلاحاتی چون «گروه‌درمانی»، «گروه‌کاوی» و «تحلیل گروه» چیست. در علم روان‌شناسی اجتماعی، گروه به «افرادی که خود را بخشی از یک واحد منسجم و مجزا از سایر گروه‌ها می‌بینند» اطلاق می‌شود. مبنای این انسجامِ ادراک‌شده در گروه‌های مختلف با هم متفاوت بوده، لکن به دو […]
فراتر رفتن از یالوم (بخش 4) – روابط ابژه: فرافکنی بخش‌هایی از خود به‌منظور ایجاد پیوند با دیگران
فراتر رفتن از یالوم (بخش 3) – درمان سیستم‌محور: تغییر دیدگاه‌ها به نحوی که دیگر مسائل را «لزوماً شخصی» برداشت نکنیم
فراتر رفتن از یالوم (بخش 2) – گروه‌درمانی گشتالتی: برقراری ارتباط در جایی از میانۀ راه
فراتر رفتن از یالوم (بخش 1) – دلبستگی و گروه‌‌درمانی مبتنی بر ذهنی‌سازی: داشتن ذهن در ذهن
فراتر رفتن از یالوم – مقدمه
گذار به گروه‌درمانی آنلاین در دورۀ همه‌گیری کووید-۱۹
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان