پادکست‌ها

در این بخش متن‌های نوشتاری وب‌سایت هم‌کاوان برای علاقمند نابینا و کم‌بینا یا افرادی که به هر دلیل ترجیح می‌دهند به نسخۀ شنیداری مطالب دسترسی داشته باشند، خوانده می‌شود.

شواهد تجربی درمورد گروه‌درمانی تحلیلی (سخنرانی دکتر آگاه اشرفی در وبینارهای روانپزشکی پویایی‌شناختی)
تاریخچه و مبانی گروه‌درمانی تحلیلی (سخنرانی دکتر حمیدرضا توفیقی در وبینارهای روانپزشکی پویایی‌شناختی)
تجربۀ گروه‌درمانی آنلاین در ایران: هم‌کاوان (سخنرانی دکتر کژال رضوانی در وبینارهای روانپزشکی پویایی‌شناختی)
گروه‌درمانی تحلیلی در ایران (سخنرانی خانم نینا جمشیدنژاد در وبینارهای روانپزشکی پویایی‌شناختی)
از کاناپه به مانیتور: روان‌درمانی (گروهی) آنلاین
روان‌شناسی اجتماعی و جایگاه گروه‌درمانی
گروه‌درمانی روان‌آموزشی در مقابل گروه‌درمانی فرآیندمحور
چگونه به غریبه‌ها اعتماد کنم؟: تناقض‌های سخن گفتن از خود در گروه‌های تحلیلی در ایران
تاریخچۀ پیدایش گروه‌درمانی
سازوکارها و فرآیندهای تغییر در گروه‌درمانی – بخش دوم
سازوکارها و فرآیندهای تغییر در گروه‌درمانی – بخش اول
سیاحتی گروه‌کاوانه در ماتریکسِ خواهربرادری
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان