پادکست‌ها

در این بخش، “درس‌گفتارهای گروه‌درمانی هم‌کاوان” بارگزاری شده و ضمنا متن‌های نوشتاری برخی مطالب وب‌سایت هم‌کاوان برای علاقمندان نابینا و کم‌بینا یا افرادی که به هر دلیل ترجیح می‌دهند به نسخۀ شنیداری مطالب دسترسی داشته باشند، خوانده می‌شود.

© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان