خانه

شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید

بی‌دلیل نیست که گروه‌درمانی نقشی محوری در تقریباً تمام برنامه‌ریزی‌های درمانی مهم در دنیا دارد. مطالعات نشان داده گروه‌درمانی روشی...
شش نکته برای اینکه بهترین استفاده را از گروه‌درمانی ببرید

گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند

وقتی روان‌پزشک جوانی بودم با جانبازان جنگ ویتنام که بر اثر آنچه بر سرشان آمده بود، چیزهایی که دیده بودند...
گروه آقایان چگونه به بازماندگان سوءاستفادۀ جنسی در دوران کودکی کمک می‌کند

تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی

«درمان» یا therapy واژۀ بسیار گسترده‌ای است که برای توصیف سبک‌های مختلف تیمار استفاده می‌شود. ممکن است گیج‌کننده باشد زیرا...
تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی

سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند

افسردگی در بسیاری از کشورها از متداول‌ترین تشخیص‌ها است. در حقیقت، در دهۀ اخیر تجویز داروهای ضدافسردگی تنها در ایالات...
سه علت اصلی افسردگی که در گروه‌درمانی درمان می‌شوند

گروه حمایتی خیانت مردان

پس از شش ماه برگزاری گروه حمایتی هفتگی خیانت، با زنانی که شریک زندگی‌شان به آنها خیانت کرده بود، فکر...
گروه حمایتی خیانت مردان

© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان