خانه

چالش قانع کردن دیگران از سودمندی گروه‌درمانی: یافته‌های پژوهشی

همان‌طور که بسیاری از کودکان از تاریکی می‌ترسند، بسیاری از مراجعان نیز از گروه واهمه دارند. شاید بتوانیم به همان...
چالش قانع کردن دیگران از سودمندی گروه‌درمانی: یافته‌های پژوهشی

اولین گروه من

درحالی‌که تابستان در اوج خود قرار دارد، آن دسته از ما که قصد ورود به دانشگاه و نظام آموزش عالی...
اولین گروه من

شش فایدۀ گروه‌درمانی برای سلامت روان

نوشتۀ بث اورن‌استین، بازبینی پزشکی توسط دکتر فرخ سهرابی فکر شرکت در گروه‌درمانی ممکن است در ابتدا ترسناک به نظر...
شش فایدۀ گروه‌درمانی برای سلامت روان

نظارت بر گروه: سنگ محکی برای رشد درمانگر

دکتر بری وپمن، دارای گواهی گروه‌درمانگری، انجمن روان‌درمانی گروهی آمریکا- لس‌آنجلس یکی از روان‌پزشکان سنت‌شکن به نام هارولد سیرلز مقاله‌ای...
نظارت بر گروه: سنگ محکی برای رشد درمانگر

کار با گروه‌درمانگران در گروه

دکتر ریچارد بیلو، عضو هیئت روان‌شناسان حرفه‌ای آمریکا، گروه‌درمانگر مجاز انتقاد از دیگران به خاطر عاقل بودن، نجابت، همدلی یا...
کار با گروه‌درمانگران در گروه
© Copyright - مجموعۀ گروه‌درمانی تحلیلی هم‌کاوان