دکتر حمیدرضا توفیقی دانش‌‌آموختۀ پزشکی عمومی و سپس تخصص روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی با توجه به پیشینۀ علاقه‌مندی به علوم انسانی و اجتماعی، در فعالیت حرفه‌ای خود به‌عنوان روان‌پزشک نیز عمدتاً بر حوزه‌هایی مانند روان‌درمانی و بهداشت روان اجتماع‌محور متمرکز بوده و با اتکا به درمان شخصی، شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعاتی و استفاده از نظارت بالینی استادان امر؛ و تحت پروانۀ طبابت از سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ به‌عنوان روان‌پزشک، روان‌درمانگر تحلیلی و گروه‌درمانگر مشغول به کار است.

اطلاعات بیشتر دربارۀ پیش‌زمینۀ او در فایل رزومه‌ای که در همین صفحه قرار دارد، قابل مشاهده است.

تخصص‌ها

  • روان‌پزشک
  • روان‌درمانگر تحلیلی
  • گروه‌درمانگر