نینا جمشیدنژاد مدرک کارشناسی ارشد خود را در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی خود را از دانشگاه شهیدبهشتی دریافت کرده و با گذراندن دوره‌های آموزشی روانکاوی، درمان شخصی و نظارت بالینی با اتکا به پیش‌زمینۀ میان‌رشته‌ای خود، با پروانۀ فعالیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روان‌درمانگر تحلیلی مشغول به کار است. وی همچنین به‌عنوان مترجم کتاب‌های تخصصی روان‌شناسی و روانکاوی فعالیت دارد.

اطلاعات بیشتر دربارۀ پیش‌زمینۀ او در فایل رزومه‌ای که در همین صفحه قرار دارد، قابل مشاهده است.

تخصص‌ها

  • روان‌شناس بالینی
  • روان‌درمانگر تحلیلی
  • گروه‌درمانگر
  • مترجم