نینا جمشیدنژاد که در حال حاضر در حال گذراندن دورۀ روانکاوی در مؤسسۀ ویلیام النسون وایت شهر نیویورک است، اولین مدرک کارشناسی ارشد خود را در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی خود را از دانشگاه شهیدبهشتی دریافت کرده و با گذراندن دوره‌های آموزشی روانکاوی، درمان شخصی و نظارت بالینی با اتکا به پیش‌زمینۀ میان‌رشته‌ای خود، با پروانۀ فعالیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روان‌درمانگر تحلیلی مشغول به کار است. وی همچنین به‌عنوان مترجم کتاب‌های تخصصی روان‌شناسی و روانکاوی فعالیت دارد.

تخصص‌ها

  • کاندیدای روانکاوی
  • روان‌شناس بالینی
  • روان‌درمانگر تحلیلی
  • گروه‌درمانگر
  • مترجم