دکتر آگاه اشرفی پزشک عمومی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، روان‌پزشک و روان‌درمانگر تحلیلی است که تمام دوران تحصیل خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذرانده است. علاقمندی وی به مباحث ادبی، هنری، فلسفی، روان‌شناختی و روانکاوی منجر شد پس از ورود به دورۀ آموزشی تخصص روان‌پزشکی نیز در شاخۀ روان‌درمانی فعالیت بسیار داشته باشد و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تئوری انواع مکاتب روانکاوی و روان‌درمانی تحلیلی، تحت نظارت اساتید بنام این حیطه به کار بالینی با بیماران مشغول شود. علاقمندی او به فلسفه و جامعه‌شناسی و ارتباط آنها با حوزه‌های روان‌شناختی، در کنار دغدغه‌های مستمر در مورد سلامت عمومی باعث توجه و تمرکز ویژه‌ای بر حیطۀ گروه‌درمانی تحلیلی شده است.

اطلاعات بیشتر دربارۀ پیش‌زمینۀ او در فایل رزومه‌ای که در همین صفحه قرار دارد، قابل مشاهده است.

تخصص‌ها

  • روان‌پزشک
  • روان‌درمانگر تحلیلی
  • گروه‌درمانگر