اطلاعات دوره آموزشی

سطح دوره: مقدماتی
نوع دوره: آنلاین
مدرس دورۀ آموزشی:

در این مباحث هربار در قالب فایل‌های صوتی بسیار کوتاه به نکات کلیدی و اساسی یک عنوان، بر مبنای مقاله‌های ترجمه و تالیف شده در وب‌سایت هم‌کاوان پرداخته می‌شود. در این فایل‌های صوتی ضمن بیان عصاره‌ی متن، سعی می‌شود کامنت‌هایی نیز در خصوص تطبیق دادن نظرات مولفین با مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایران ذکر شود. در این راه به تجربیات گروه‌درمانی تحلیلی به شکل حضوری و آنلاین برای مراجعین فارسی‌زبان نیز اشاره خواهد شد.

درس‌گفتارها مشتمل بر چهار حوزه‌ی کلی (مبانی گروه‌درمانی، کارکردهای گروه‌درمانی، اجرائیات گروه، و ذکر نمونه‌های درمانی) بوده و بتدریج در بخش پادکست‌های سایت و این صفحه بارگذاری می‌شوند، ضمنا مطالب همزمان در لینکدین و اینستاگرام هم‌کاوان نیز منتشر خواهند شد. ما بر این باوریم استفاده از درس‌گفتارها می‌تواند برای مراجعین، درمانگران و تمامی دوست‌داران این حوزه فایده‌مند باشد. از این رو انتشار مطالب نه‌تنها پیگردی ندارد، بل‌که موجب شادی و البته مستوجب سپاس‌گزاری ما نیز خواهد بود.

این صفحه تا پایان درس‌گفتارها به تناوب هر هفته یک الی دو نوبت به‌روزرسانی می‌شود، باز هم به اینجا سر بزنید!

بخش اول – مبانی گروه‌درمانی

قسمت اول – روانشناسی اجتماعی و جایگاه گروه‌درمانی

قسمت دوم – تفاوت بین درمان فردی، گروهی و زوج‌درمانی

قسمت سوم – گروه‌درمانی روان‌آموزشی در مقابل گروه‌درمانی فرآیندمحور

قسمت چهارم – مفهوم ماتریکس گروه

قسمت پنجم – اروین یالوم و درمان گروهی: اصول و دیدگاه‌ها

قسمت ششم – مراحل پویایی گروه [از دید] یالوم

قسمت هفتم – معرفی کوتاهی از گروه‌های بالینت

قسمت هشتم – تاملاتی دربارۀ روان‌درمانی‌های آنلاین

قسمت نهم – گذار به گروه‌درمانی آنلاین در دورۀ پاندمی

قسمت دهم – حرکت از دایره به مربع: گروه‌درمانی در دوران کووید-۱۹

قسمت یازدهم – این روزها همه در گروه‌درمانی شرکت می‌کنند

بخش دوم – کارکردهای گروه‌درمانی

بخش سوم – اجرائیات گروه

بخش چهارم – ذکر نمونه‌های درمانی