اطلاعات دوره آموزشی

سطح دوره: مقدماتی
نوع دوره: حضوری
مدرس دورۀ آموزشی:

دوره‌های آموزشی هم‌کاوان در زمینۀ گروه‌درمانی به‌زودی در وب‌سایت و اینستاگرام هم‌کاوان اطلاع‌رسانی خواهد شد.